Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

26 Μαΐου 2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr
                                                                                 Αθήναι 26-5-2015

ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠ΄ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: ΧΘΕΣ (25-5-2015) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ.

 Το ΔΣ