Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

24 Δεκεμβρίου 2015

Πραγματοποιήθηκε,σήμερα,συνάντηση μελών του ΔΣ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αρ. πρωτ.:088/2015 Αθήνα 24 Δεκεμβρίου 2015

Πραγματοποιήθηκε,σήμερα,συνάντηση μελών του ΔΣ με τον
ευρωβουλευτή και καθηγητή συνταγματικού δικαίου
κ. Χρυσόγονο Κων/νο για θέματα που σχετίζονται με τις
προτάσεις μας για το δημογραφικό πρόβλημα τόσο στην
 Ελλάδα  όσο και στην ΕΕ.
Ο κ. Χρυσόγονος,μετά την ενημέρωσή του μας επέδωσε
χειρόγραφη δήλωση με τις θέσεις του.
Το ΔΣ