Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

19 Ιανουαρίου 2016

Η προκήρυξη για τις προσλήψεις στους Δήμους
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Δ/ 2015
που αφορά στην πλήρωση εκατό (100) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
και είκοσι μία (21) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), τακτικού προσωπικού διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων,...
σε Δήμους της χώρας καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 21ης Ιανουαρίου 2016, ημέρας Πέμπτης.
Θέσεις Τριτέκνων – τέσσαρες (04)