Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

19 Οκτωβρίου 2015

Άνεργοι και πολύτεκνοι χάνουν την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ


5 0 
 Πως χάνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ από επιδόματα και αποζημιώσεις

Άνεργοι και πολύτεκνοι χάνουν την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Δύσκολο θα είναι τελικά, να αποφύγει κάποιος να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ ή ακόμη και να έχει έκπτωση ύψους 50% από τον φόρο, αφού επιδόματα και η αποζημίωση απόλυσης ακόμη, θα ληφθεί υπόψη στα εισοδήματα που καθορίζουν τα κριτήρια για την απαλλαγή ή την έκπτωση από τον φόρο ακινήτων για το 2015
Αυτό γιατί από την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαϊδου που εκδόθηκε χθες σε ΦΕΚ ορισμένοι θα χάσουν την απαλλαγή ή την έκπτωση αφού συμπεριλαμβάνει επιδόματα και την αποζημίωση απόλυσης στα εισοδήματα που λαμβάνει υπόψη το εισοδηματικό κριτήριο.
Έτσι θα υπολογιστούν στο εισόδημα αποζημιώσεις απολύσεων, τα επιδόματα τέκνων του ΟΓΑ τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων και τα προνοιακά επιδόματα αναπήρων
Ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα βρεθούν εκτός των εισοδηματικών ορίων που έχουν ορισθεί για την πλήρη απαλλαγή ή τη χορήγηση έκπτωσης 50% στον ΕΝΦΙΑ.
Έτσι λοιπόν, το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα των εισοδηματικών ορίων που έχουν τεθεί για τη χορήγηση των εκπτώσεων και των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.
Συγκεκριμένα, έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται:
• Έκπτωση 60% για τα ημιτελή, μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα
• Έκπτωση 20% για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για όλο το 2014
• Έκπτωση 50% σε οικονομικά αδύναμους εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην ξεπερνά το ποσό των 8.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή την σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τα εξαρτώμενα τέκνα του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
• Έκπτωση 100% σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω, εφόσον υπάρχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην είναι πάνω από 150 τ.μ.
Χορηγείται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω εφόσον συντρέχουν οι εξής λόγοι:
- Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον (τη) σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων να μην ξεπερνά τα 150 τ.μ.
Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με βάση το Ε9 και στα κτίσματα ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με συντελεστές 2 – 13 ευρώ ανά τετραγωνικό, ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει σε κάθε περιοχή.
Ο τελικός φόρος προκύπτει και από άλλους συντελεστές, όπως ο όροφος, ο αριθμός των προσόψεων, αν είναι μονοκατοικία ή ημιτελές. Στα οικόπεδα ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 0,02 – 30 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.