Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

23 Οκτωβρίου 2015Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr
           Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ:  ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΥΖΙΟΥ PARBOILD  ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
               ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (   ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2013)  ,ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.


Αγαπητοί(ές) Πρόεδροι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα αναμένεται η έναρξη του πολυαναμενόμενου
 (μετά από 3 διαφορετικούς διαγωνισμούς και με καθυστέρηση δυο ετών  )  
 του προγράμματος δωρεάν διανομής ρυζιού parboil σε άπορους της χώρας
 όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 33/1752/7-1-2014 ΚΥΑ.   Δικαιούχοι του έργου
 της δωρεάν διανομής τροφίμων, είναι άπορα άτομα σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 279/23460 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/ Β΄/22.2.2013), τα οποία
 εγκρίθηκαν και είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2013.
με αγωνιστικούς χαιρετισμούς


 
  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας    
         
Σταύρος Πουρτουλίδης                             Πουλάκης Γεράσιμος   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση:         Συγγρού 80-88  
Ταχ. Κώδικας:     11741 Αθήνα

                                        Αθήνα    2/10/2015
                                        Αρ. Πρωτ.  οικ.  4065ΠΡΟΣ:  ΠΔ

ΚΟΙΝ.:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 15 – 17 ΤΚ 11743

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας &  Κτηνιατρικής
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 15 – 17 ΤΚ 11743ΘΕΜΑ:  ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΥΖΙΟΥ PARBOILD  ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ
               ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014.
Σχετ.:   Η υπ’ αριθ.  33/1752/7-1-2014 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 29 Β΄ /14-1-2014)
Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα αναμένεται η έναρξη του προγράμματος δωρεάν διανομής ρυζιού
parboil σε άπορους της χώρας όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 33/1752/7-1-2014 ΚΥΑ. 
  Δικαιούχοι του έργου της δωρεάν διανομής τροφίμων, είναι άπορα άτομα σύμφωνα με τους όρους 
που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 279/23460 ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/ Β΄/22.2.2013), τα οποία εγκρίθηκαν
και είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2013.
Σε περίπτωση που έχει επέλθει κάποια αλλαγή στα στοιχεία του φορέα σας: επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
νόμιμο εκπρόσωπο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο , φαξ, email, υπεύθυνο επικοινωνίας να
 ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας να επικαιροποιηθεί ο πίνακας δικαιούχων φορέων
 εκπροσώπησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
       Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                                             ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ