Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

1 Δεκεμβρίου 2013

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πειραιάς, 29 /11 / 2013


ΔΕ Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012

(Περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2011)
Κίνδυνος φτώχειας

Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.708 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 11.986 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.