Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

21 Φεβρουαρίου 2016

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν : ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ...

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν : ΨΗΦΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ...: Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015) 115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕ...